dimarts, 1 de juliol de 2014

Cocktails

L’alumnat del CFGS Direcció de Serveis de Restauració, va haver de preparar, en anglès, la demostració d’un dels 20 cocktails treballats al mòdul 2, Processos de servei en bar-cafeteria . Calia seguir l’esquema següent:
 
-       Introduction
-       Presentation and brief description of the cocktail
-       Ingredients and utensils
-     Say how they have modified the original cocktail
-       Method
-       Tips on how to serve it
-       Conclusion

S’adjunta la fotografia d’un dels cocktails presentats, concretament el de l’alumne Marc Capdevila.


dilluns, 9 de juny de 2014

Dealing with the customer in the Hotel reception

Dealing with the customer in the Hotel/campsite reception

L'alumnat del cicle Formatiu de Gestió d'Allotjament turístics ha realitzat múltiples Role-plays d'atenció al client en establiments hotelers. Per a aquesta activitat l'alumne ha escollit un establiment de la província de Girona per tal d'estudiar bé les característiques de l'establiment , habitacions, tipus d'allotjament ,serveis i recursos turístics de la zona. D'aquesta forma la simulació és molt real i sobre supòsits molt pràctics. L'alumnat disposa a principi de curs de les situacions en les que haurà d'atendre al client. Poder comptar amb l'assistent de conversa ha donat molt de joc a aquest tipus de pràctica individual. Veieu aquí una mostra d'atenció telefònica des de la recepció del camping.
 

Dealing with the customer in the restaurant.

Els alumnes de Direcció de  de cuina han d'elaborar un " Glossary" amb les frases que necessita un treballador  en un establiment de restauració per atendre al client. Com la majoria de les sessions d'aquesta unita són orals o amb format vídeo és molt útil recollir les frases mínimes en format escrit.per a poder estudiar.Veure una mostra d'un alumne.

Wild life tourism

Drug Tourism

My speaking portfolio

Els diferents grups de grau superior han treballat al mòdul d'anglès amb el recurs de " My speaking portfolio". A final de curs els alumnes han redactar una memòria de l'experiència.


Podeu veure diferents treballs dels diferents cicles formatius:
  1. Document. AT My Speaking Portfolio
  2. Document DC. My Speaking Portfolio.
  3. Document GAT. My Speaking Portfolio