diumenge, 23 de febrer de 2014

Myself presentation GAT

Els alumnes del cicle formatiu de Gestió d'allotjaments turístics van fer la primera presentació oral a principi de curs. en aquesta presentació se'ls demana que es presentin a mode de CV. Han d’exposar les seves qualitats personals i professionals en referència al seu futur professional en el món hoteler. També han de exposar les seves ambicions i experiències en el sector. Les presentacions són gravades i es passa còpia als alumnes per tal que l’escoltin i s’autovalorin. Els alumnes han de portar un registre de totes les presentacions recollint els punts forts i els aspectes a millorar. Escolteu presentació de l’ alumna Judith Jiménez i veieu les notes del seu portfoli (autovaloració)