Pla d'actuacions dels professors de llengua francesa 2012/13

Actuacions Curs 2012/13

L’ objectiu principal és dur a terme unes actuacions que incideixin en la metodología que es vol aplicar a l’ aula, basada sobretot en la millora de l’ oralitat i potenciar unes activitats complementàries i projectes transfronterers que facilitin l’ increment de l’ús de les llengües implicades : francès i anglès en contextos reals i significatius.


Activitats:
1.    Activitats dins l’ aula :Per poder fer un seguiment i una avaluació de l’ alumnat implicat,es faran unes graelles d’autoevaluació i coevaluació amb un traçat de les etapes de seva progressió oral. Per això utilitzarem el Portfolio  per mesurar els punts forts i febles de                l’ alumnat. Les activitats més recurrents seran entre d’ altres :
- Lectures simultànies de documents de l’ àmbit turístic  en diverses llengües estrangeres. (alumnat de 2n GIAT (Guia informació i assistència turística), 2n AV ( agències de Vitages) i 2n GAT ( Gestió d'allotjament turístics))
- Clubs de conversa políglots. (alumnat de 2n GIAT, 2n AV i 2n GAT)
- Un « Café bilingüe » on interactuarà l’ alumnat per tal de millorar les seves habilitats lingüístiques en francès i  amb les altres llengües del centre. ( 2n Serveis i 2n de DSRA)   
2.    Intercanvis transfronterers: Els intercanvis transfronterers permeten conèixer i comprendre   diverses cultures amb la finalitat d’ajudar l’ alumnat a fugir dels estereotips alhora que entendre les exigències i gustos de la clientela francesa. Tot plegat es farà mitjançant una interacció entre les diferents llengües. L’ alumnat implicat seria 2n AV, 2n GIAT i 2n de GAT.
El Lycée Léon Blum de Perpinyà i  l’ Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, amb  l’ objectiu d’ analitzar el creixement turístic a la província de Girona i de la regió del Languedoc-Rousillon simultàniament,  i per  veure quines accions o iniciatives turístiques es duen a terme per  a incrementar el nombre de visitants, es proposa treballar en comú aquests continguts mitjançant presentacions power-point  amb la participació de professorat d’ altres àrees no lingüístiques, en aquests  sentit, comptarem amb la participació de la professora Gràcia Martínez que començarà a treballar-ho amb l’ alumnat  de 1 er curs de GAT  dins la Unitat formativa  M1 -Estructura del mercat turístic . L’ objectiu serà fer un treball en comú posteriorment per veure com es pot millorar la promoció turística de les regions esmentades. L’ alumnat implicat serà  (1r GAT, 2n GAT i alumnat del Lycée Léon Blum). 
3.    Activitats complementàries: Xerrades orientades a millorar les estratègies de comunicació de l’ alumnat envers els turistes. Xerrades a càrrec de La sra. Chantal Blanco, professora d’ historia de l’ art i de llengua francesa i  guia en diverses ocasions del museu Dalí .  
Xerrada a càrrec de la sra. Eva Gómez, responsable de la promoció de la ciutat de Girona i que treballa a l’ oficina d’ informació de la rambla de Girona.
El professorat implicat en aquestes activitats pertany al departament de llengües estrangeres , concretament a l’ àrea de llengua francesa i són, Àngels Trayter i Susi Pla.