Actuacions professors francès 2013/14

L’objectiu principal és dur a terme unes actuacions que incideixin en la metodologia que es vol aplicar a l’aula que es basa sobretot en la millora de   l’oralitat i alhora potenciar unes activitats complementàries i uns projectes transfronterers que facilitin l’increment de l’ús de les llengües implicades:  francès i anglès en contextos reals i significatius.

Activitats:

1. Activitats dins l’aula: Per poder fer un seguiment i una avaluació de l’alumnat implicat es faran unes graelles d’autoavaluació i coavaluació amb un traçat de les etapes de seva progressió oral. Per això utilitzarem el Portfolio  per mesurar els punts forts i febles de l’alumnat. D’altra banda, les activitats més recurrents seran:
- Diàlegs en diverses llengües. Alumnat implicat: 2n GIAT (Guia informació i assistència turística), 2n AV (Agències de viatges), 2n GAT (Gestió d'allotjament turístics) i AT (Animació turística).
- El« Café bilingüe ». Alumnat implicat: 2n Serveis i 2n de DSRA.
 Interactuarà l’alumnat per tal de millorar les seves habilitats lingüístiques en francès i amb les altres llengües del Centre.
-Publicitat a l’animació turística en francès. En el crèdit 1: Organització i gestió (C1) es treballaran uns continguts sobre publicitat mitjançant diapositives en llengua francesa. Així mateix, es faran uns exercicis pràctics que l’alumnat haurà de fer en francès i que es treballaran conjuntament entre els dos crèdits. Al crèdit: Animació en l’àmbit del treball (C5) farem "Francès per a turistes" (Aquesta activitat es farà entre el crèdit de francès (C7) i el (C5).
Organització i gestió (C1) es treballaran uns continguts sobre publicitat mitjançant diapositives en llengua francesa. Així mateix, es faran uns exercicis pràctics que l’alumnat haurà de fer en francès i que es treballaran conjuntament entre els dos crèdits.
  
2. Intercanvis transfronterers. Els intercanvis transfronterers permeten conèixer i comprendre diverses cultures amb la finalitat d’ajudar l’alumnat a fugir dels estereotips alhora que entendre les exigències i gustos de la clientela francesa. Aquestes trobades promouen una interacció entre les diferents llengües: català/francès. El Lycée Léon Blum de Perpinyà i l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona es proposen treballar en comú i posar en pràctica l’organització d’esdeveniments, concretament l’organització d’un acte per a l’alumnat que ens visita. Aquesta activitat es va iniciar el curs passat de manera teòrica a través d’unes xerrades. L’alumnat implicat és: AT, 2n GIAT, 2n GAT i 2n AV. 
Hi ha la possibilitat de continuar l’intercanvi amb el Lycée Georges Frêche de Montpellier  en el qual es treballen continguts de cultura i gastronomia catalana i francesa.

 3. Activitats complementàries: Xerrades i tallers orientats a millorar les estratègies de comunicació de l’alumnat envers els turistes i a conèixer i aprendre la gastronomia francesa.


http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif