Pla d'actuacions Professors d'anglès 2013/14

  • Foment de l’expressió oral. Reforçar la confiança en millorar la capacitat d’expressió. Donar eines d’autoavaluació i pautes per la millora de les estratègies orals segons el perfil professional .

Activitats:


1.       Exposicions orals i role-plays/ My speaking Portfolio: Utilització de les produccions orals com a eina de millora de l’expressió oral. Els i les alumnes de tots els CFGS realitzaran activitats orals segons la programació de cada mòdul. Aprofitarem algunes d’aquestes exposicions i role-plays per fer activitats entre cicles. Els alumnes poden preparar  Power Points per exposar a l’alumnat d’altres cicles formatius  i rebran feedback dels seus oients. Com per exemple, els alumnes de GIAT( Guia informació i assistència turística) faran una visita guiada de Girona a un altre cicle de turisme i els de Direcció de cuina temes de dieta mediterrània. Es pot plantejar l’intercanvi d’altres activitats orals dins del perfil de cada mòdul, per exemple una  visita guiada, un quiz, etc..  Totes les exposicions i  activitats orals seran gravades i arxivades a la carpeta My speaking Portfolio. Els alumnes realitzaran una autoavaluació de les seves activitats orals mitjançant una graella per anar  trobant els aspectes a millorar tot reforçant la seva autoconfiança i l’esforç de superació per expressar-se més bé. Tindrem una graella d’autoavaluació per exposicions orals i una altra per activitats role-play de simulació d’atenció al client, i s’hauran d’arxivar també a la carpeta My speaking Portfolio. Al final del curs, l’alumnat haurà de mostrar al professor/a la feina feta en aquesta carpeta i lliurar un escrit de valoració d’aquesta experiència relacionada amb la millora de l’expressió oral.
      El professorat avaluarà l’alumnat amb l’eina Rubric, que és un document creat per valorar amb detall els diferents aspectes de l’exposició oral. També és una eina molt útil d’orientació per a l’alumnat.

2.       Assistenta lingüística: En els grups de grau superior de GAT ( Gestió d'allotjaments turístics), GIAT (Guia, informació i assistència turística), AVGE  ( Agències de viatges i gestió d’esdeveniments), AT (Animació turística),  DRS (Direcció en serveis de restauració), DC (Direcció de Cuina comptarem amb una assistenta lingüística, la Louise Smith, que farà de clienta anglesa nadiua en activitats de simulació en els diferents perfils professionals. L’alumnat  actuarà individualment atenent el client segons role-plays treballats a classe seguint el programa de cada mòdul professional. També aprofitarem l’assistenta per a realitzar alguna xerrada i activitats relacionades amb la cultura i tradició anglosaxona. Aquests diàlegs seran gravats i  els arxivarem en la carpeta My speaking Portfolio   
L’alumnat dels cicles mitjans de  serveis de restauració, cuina i gastronomia i pastisseria, rebran la visita de l’assistent lingüística quinzenalment per a treballar també l’expressió oral.

3.       Activitats a càrrec d’un expert. Els alumnes d’animació Turística treballaran amb l’assistenta lingüística jocs d’expressió i dramatització. Ells rebran l’experiència de dinamització i a posteriori ells podran dinamitzar activitats semblants per a altres grups del centre.  L’alumnat de GIAT ( Guia, informació i assistència turística) realitzarà una visita guiada a Girona en anglès a càrrec d’un guia expert professional. L’alumnat de Direcció de serveis de restauració i Direcció de cuina, visitaran el pub irlandès, McKiernan’s, on els rebrà la propietària i els farà un taller en anglès. Els alumnes de direcció de cuina tindran una xerrada-taller de cuina vegetariana  a càrrec Deborah Parris de l’empresa Sambucus.
  

  • Desenvolupament  dels currículum , perfeccionament de les programacions i millora de les activitats a l’aula en els cicles de CFGM a través del treball en equip dels professors. 
Activitats:
Treball en equip de professors d'anglès del centre: Amb l'objectiu de millorar els recursos , materials i estratègies per fer el mòdul d'anglès tècnic més comunicatiu els professors d’anglès  elaboraran nous materials i es comptarà també amb l’ajuda de l’assistenta lingüística.

Treball amb altres professors del centres socis Comenius. Estem treballant en línea amb professors d' escoles d'hostaleria per  establir col·laboracions i per  compartir experiències i metodologies.