Pla d'actuacions del professors d'anglès curs 2012/13
  •      Foment de l’expressió oral. Reforçar la confiança en millorar la capacitat d’expressió. Donar eines d’autoavaluació i pautes per la millora de les estratègies orals segons el perfil professional .

Activitats:1.       Exposicions orals/ My speaking Portfolio: Utilització de les exposicions orals com a eina de millora de l’expressió oral. Els alumnes de tots els CFGS realitzaran sovint presentacions orals segons la programació de cada mòdul. Aprofitarem algunes d’aquestes exposicions per fer activitats entre cicles. Els alumnes prepararan  Power Points per exposar a l’alumnat d’altres cicles formatius  i rebran feedback dels seus oients. Com per exemple els alumnes GIAT( Guia informació i assistència turística) presentaran els monuments de Girona i els de Direcció de cuina temes de dieta mediterrània. Es pot plantejar l’intercanvi d’altres activitats orals dins del perfil de cada mòdul, per exemple una  visita guiada, un quiz, etc.. Aquestes exposicions i  activitats orals seran gravades i arxivades a My speaking Portfolio. Els alumnes realitzaran una autoavaluació mitjançant una graella de les seves activitats orals per anar  trobant els aspectes a millorar tot reforçant la seva autoconfiança i l’esforç de superació per expressar-se més bé. Aquesta autovaloració es durà a terme cada dues activitats orals . Tindrem una graella d’autoavaluació per exposicions orals i una altra per activitats role-play de simulació  d’atenció al client.

2.       Assistent de conversa: En els grups de GAT ( Gestió d'allotjament turístic), GIAT (Guia informació i assistència turística) , DRS (Direcció en serveis de restauració) , AV  ( Agències de Viatges) comptarem amb un assistent de conversa que farà de client anglès nadiu en activitats de simulació dins els perfil professional. L’alumne  actuarà individualment atenent el client segons role-plays treballats a classe seguint el programa de cada mòdul professional. Mr David Allen assistirà la setmana de mitjans de mes durant 6 sessions al llarg del curs. Novembre/ Desembre/ Febrer/ Març/Abril/ Maig.  Les sessions de GAT seran d’ 1 hora ja que són menys alumnes en el grup. Les sesssions de GIAT, AV, DRS 2 hores donat el major nombre d’alumnes.  Aquests diàlegs seran gravats i  els arxivarem en la carpeta My speaking Portfolio  ( Dropbox)
Els alumnes del cicle de  serveis de restauració, els de direcció de cuina rebran la visita de l’assistent de conversa 3 vegades al llarg del curs.

3.       Activitats a càrrec d’un expert. Els alumnes d’animació Turística treballaran amb un nadiu  jocs d’expressió i dramatització. Ells rebran l’experiència de dinamització de mans d’una experta en la matèria i a posteriori ells podran dinamitzar activitats semblants per a altres grups del centre.  Els alumnes de GIAT ( Guia informació i assistència turística) realitzaran una visita guiada a Girona amb anglès a càrrec d’un guia expert professional.
  

  • Desenvolupament  dels currículum , perfeccionament de les programacions i millora de les activitats a l’aula en els cicles de CFGM a través del treball en equip dels professors. 
Activitats:
Treball en equip de professors d'anglès del centre: Amb l'objectiu de millorar els recursos , materials i estratègies per fer el mòdul d'anglès tècnic més comunicatiu els professors d’anglès  elaboraran nous materials. 
Treball amb altres professors del centres socis  Comenius. Esten treballant en línea amb professors d' escoles d'hostaleria per sol·licitar una associació multilateral Comenius per  compartir experiències i metodologies. 
 Redacció de la sol·licitud d’associació multilateral Comenius . Sol.licitud d'una associació multilateral (2013/15) amb centres educatius a les ciutats de Limansol ( Xipre) Mondovi ( Itàlia), Lisboa ( Portugal,) Zarki ( Polònia), Le Havre ( França) i un centre Holandés. L'objectiu de l'associació és treballar en un e-book d'una guia turística per a joves de les ciutats participants en el projecte.