dimecres, 7 de maig de 2014

Activtats dels alumnes de 2n Guia i assistència turistica

Activitats realitzades pels alumnes dins M4. Protocol i Relacions Públiques sobre llenguatge corporal.