dimecres, 28 de maig de 2014

Tipus de turisme
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:  Aprofundiment en el coneixement dels tipus de turisme en llengua anglesa en el Mòdul 1 Estructura del Mercat Turistic.: UF2 Tipus de Turisme

Objectius:
-definir les tipologies turístiques relacionant-les amb les seves característiques bàsiques.
- tipus de client
-Localització geogràfica a nivell mundial de les diferents tipologies.
-aprendre a desenvolupar-se en la llengua anglesa utilitzant el vocabulari relacionat.
Descripció de l'activitat
cercar per internet les diferents tipologies de turisme.
crear un power point en llengua anglesa estructurat de la següent forma:
- Tipus de turisme
-concepte
-caracterítiques
-localització geogràfica en l`àmbit mundial