dimarts, 1 de juliol de 2014

Cocktails

L’alumnat del CFGS Direcció de Serveis de Restauració, va haver de preparar, en anglès, la demostració d’un dels 20 cocktails treballats al mòdul 2, Processos de servei en bar-cafeteria . Calia seguir l’esquema següent:
 
-       Introduction
-       Presentation and brief description of the cocktail
-       Ingredients and utensils
-     Say how they have modified the original cocktail
-       Method
-       Tips on how to serve it
-       Conclusion

S’adjunta la fotografia d’un dels cocktails presentats, concretament el de l’alumne Marc Capdevila.