dilluns, 8 d’abril de 2013

Describing a tourist destination: NY


Els alumnes del CFGS d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments van haver de preparar una presentació amb Powerpoint d’un viatge a Nova York en el mòdul 3:Venda de serveis turístics, UF1. Vam aprofitar aquest treball per a l’activitat “Describing a tourist destination” inclosa a la programació del mòdul. Els alumnes havien d’utilitzar vocabulari específic del curs i posar en pràctica les tècniques d’exposició oral, que vam comentar a classe amb l’ajuda del full “Guidelines for oral presentations”. Es van gravar les exposicions i cada alumne la va arxivar a la seva carpeta “My speaking portfolio”. A continuació, van realitzar una autoavaluació de l’exposició amb el document “Oral presentations self-assessment”, que tenen disponible al Moodle del curs. Amb aquesta metodologia, es pretén que l’alumne trobi quins aspectes ha de millorar tot reforçant la seva autoconfiança i l’esforç de superació per expressar-se més bé en anglès.

S’adjunta: el full “Guidelines for oral presentations”, exemple d’una exposició a l’aula i la posterior valoració de l’alumna amb el full “Oral presentations self-assessment”.