dilluns, 24 de juny de 2013

River and Sea Travel Oral Presentation


Els alumnes del CFGS d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments van haver de preparar una presentació amb Powerpoint d’un viatge en un creuer en el mòdul 3:Venda de serveis turístics. Vam aprofitar aquest treball per l’activitat “River and Sea Travel Presentation” inclosa a la programació del mòdul. Els alumnes havien d’utilitzar vocabulari específic del curs i posar en pràctica les tècniques d’exposició oral, que vam comentar a classe amb l’ajuda del full “Guidelines for oral presentations”.  Es van gravar les exposicions i cada alumne la va arxivar a la seva carpeta “My speaking portfolio”. A continuació, van realitzar una autoavaluació de l’exposició amb el document “Oral presentations self-assessment”, disponible al Moodle del curs.

S’adjunta: el full explicatiu de l’activitat, exemple d’un Powerpoint d’una alumna i la preparació per escrit de la presentació oral.