dilluns, 24 de juny de 2013

Giving information about a weekend-break to Barcelona: role-play

Els alumnes del CFGS d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments van haver de llegir la informació sobre una escapada a Barcelona en un fulletó. A continuació, van haver de preparar el rol de l’agent de viatge per representar un diàleg amb la col.laboració de la Hannah Waude, que havia de fer el rol de clienta. De fet la Hannah, va representar clients diferents amb necessitats també diverses. Cada alumne, va haver d’omplir posteriorment, despés d’analitzar la gravació del seu diàleg, el full de Self-assessment, com fan en totes les seves tasques orals.

S’adjunta full amb els rols que la Hannah havia de representar, el fulletó informatiu del viatge i la gravació d’un dels diàlegs fets a classe.