dissabte, 22 de març de 2014

Publicitat a l'establiment hoteler.

L'alumnat del CFGS d'Animació turística ha fet uns exercicis pràctics en català i francès en els crèdits C1 (Organització i gestió) i C7 (francès) sobre la publicitat en un establiment hoteler. En recollim una mostra de l'alumna Juana Pablo que anuncia una activitat en català i francès.