dilluns, 9 de juny de 2014

Dealing with the customer in the restaurant.

Els alumnes de Direcció de  de cuina han d'elaborar un " Glossary" amb les frases que necessita un treballador  en un establiment de restauració per atendre al client. Com la majoria de les sessions d'aquesta unita són orals o amb format vídeo és molt útil recollir les frases mínimes en format escrit.per a poder estudiar.Veure una mostra d'un alumne.